Språk Språk Språk Språk

2020-02-14 Beaska Niillas
2020-02-14 Om oss/stfitelsen
2020-02-14 Info om kunstner
2020-02-14 Søke bolig
En vandrende reinflokk på papir
Hjemme i hjertet
Eanni, Eannážan – repetisjon og nye perspektiver i samme bok
På markedsplassen i gamle dager – Valkeapääs poetiske beskrivelse i dikt og musikk
Kortfattet om multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää
Februar 2020
Postkortserie I
Desember 2019
2013-01-04 Girddán, seivvodan
2013-01-04 Eanni, eannažan (Jorda, min mor)
2013-01-04 Terveisiä Lapista
2019-10-31 Britt Kramvig
Oktober 2019
August 2019
2019-06-20 Gun Margret Utsi og Lena Stenberg
2019-06-11 Juni 2019
2019-06-07 Årets Unge Kunstner 2018: Ánná Káisá Partapuoli
April 2019
2019-04-30 Camilla Therese Karlsen
2019-04-02 Hanna Mattila
2019-03-22 Helsing frå Sameland (utdrag)
2019-02-22 Rossella Ragazzi
Kontakt oss
Februar 2019
2019-01-31 Øystein A Vangsnes
2019-01-24 Ann-Mari Andersen
2018-11-13 Áillohaš kaleanddar – Calendar 2019
2019-01-10 Januar 2019
2019-01-09 Per-Mathias Høgmo
2018-12-06 Hanna Pylväinen
2018-11-06 Stiftelsen Lásságámmi sine samlinger
2018-11-01 Kukka Ranta and Jaana Kanninen
2013-01-04 Beaivi, Áhcážan (Solen, min far)
Bibliografi
Oktober 2018
2018-10-09 Beate Bursta, Nina Hermansen og Eva Dagny Johansen
2018-09-27 Randi Sjølie
August 2018
2018-06-28 Årsberetning 2017
2018-06-28 Årsberetning 2016
2018-06-12 Juni 2018
2018-05-30 Årets Unge Kunstner: Ánna-Katri Helander
2012-01-26 Lone Sjøli
2018-05-24 Omvisninger i Lásságámmi
2018-05-08 Elin Anne Labba
April 2018
2018-04-03 Anette Langås Larsen
2018-03-23 Mars 2018
2018-03-09 Elin Már Øyen Vister
Februar 2018
2018-02-04 Kine Hellebust og Anne Osvaldsdatter Bjørkli
2013-11-28 Lásságámmi og Nils-Aslak Valkeapää i media
2017-12-21 Camilla Therese Karlsen
Beboere 2017
Desember 2017
2017-09-28 Hanna Mattila
Oktober 2017
August 2017
Beboere 2016
2017-06-19 Liv Inger Somby
Søknadsskjema for kunstnere og forskere
2007-06-11 Kunstnere og forskere
2017-06-15 Juni 2017
2017-06-08 Niilas Holmberg og Roope Mäenpää
2017-04-06 Inger Dagsvold
2017-04-20 Hanna Pylväinen
April 2017
Prolog
2017-01-05 Antti Haataja
Februar 2017
2016-12-19 Inga-Wiktoria Påve - årets unge kunstner
Desember 2016
2016-11-24 Bård A Berg
2016-10-06 Nils Oskal
Oktober 2016
2016-05-03 Digitaliserer Áillohaš sin fotosamling
23. mars 2013: Vi ble valgt av det nordlige - Nils-Aslak Valkeapää minneseminar
September 2016
2007-06-11 Stiftelsesstyret
2016-06-23 Årsberetning 2015
2016-04-28 Outi Tarkiainen
2016-03-16 SOLENS SON blir film
Áillohaš musikkpris
2016-03-17 Ett sätt att lugna renar
2016-02-10 Elina Waage Mikalsen - årets unge kunstner
2016-01-14 Lars Nordström
Tack ska ni ha!
Ávvudančájáhus 2013: govadasa – girjái – govvas máilbmi
2009-09-21 Praktisk informasjon
Beboere 2015
Beboere 2014
2015-10-09 Bård A Berg
Brosjyre: Nils-Aslak Valkeapää - en ydmyk samisk stemme i verden, hans kunstnerisk arv, og Stiftelsen Lásságámmi
Davvi Šuvva 1979 - Internasjonal urfolksfestival i Karesuando
Elementene og livet - Om Nils-Aslak Valkeapääs filosofi
2015-08-28 Gunilla Bresky
Áillohaš – urfolksfilosof
Nils-Aslak Valkeapää på plate
2015-08-20 Kari Sallamaa
Påskefestivalen i Kautokeino og Áillohaš
2015-08-27 Luillaako
Nils-Aslak Valkeapää - en ydmyk samisk stemme i verden
2015-06-04 Outi Tarkiainen
2015-06-11 Kultur- og kirkeministerens tale ved båren
2014-03-05 Áillohaš musikkpris
2014-03-05 Minneord
Troms fylkeskommune
Universitetet i Tromsø
Organisasjonsmennesket, forleggeren og inspiratoren
2015-05-28 Årsberetning 2014
2015-05-13 Helle Storvik og Sissel M. Bergh
2015-03-30 Anita Lervoll
2015-02-12 Bargojoavku
2015-01-22 Lovisa Mienna Sjöberg og Anna Westman Kuhmunen
Multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää
2014-10-31 Siri Broch Johansen
Girddán, seivvodan – allerede lyst å dra et annet sted
Gilles Gobert og Inger Elisabeth Gleditsch
Ánne Mággá Wigelius
Biografi i poesi
Poeten
2014-06-06 Årsberetning 2013
Lars Nordström
2014-06-06 Årsberetning 2013
2014-04-25 Rawdna Carita Eira
2014-04-25 Lásságámmi – huset, kunsten og konteksten
Å lokke og lokkes inn i teksten
2014-04-25 Jus gazzebiehtár bohkosivččii – én av de uoversatte bøkene til Nils-Aslak Valkeapää
Utdelingen av Nordisk Råds litteraturpris til Nils-Aslak Valkeapää i København i 1991
Beaivi, áhcážan – samernas nationalepos
Filmklipp og konsertopptak
2014-05-08 Filmklipp og intervjuer
Nils-Aslak Valkeapää - Áillohaš
2014-04-03 Retningslinjer
2007-10-12 Lásságámmis offisielle åpning
2009-04-30 Åpen Dag
Kunstner- og forskerboligen Lásságámmi
Lásságámmi
Beboere
2012-08-08 Niko Valkeapää
Beboere 2012
Per Olof Nutti
2013-02-25 Marjut Aikio
2013-04-11 Niko Valkeapää
Beboere 2013
2014-04-03 Marjut Aikio
Poeten
Gjennom din kunst vil du alltid være oss nær
Roll-up-utstilling for bibliotek e.l.
Musikeren og joikekomponisten
Billedkunstneren
Kunstseminar og religionseminar
Urfolksfilosofen
Musikeren og joikekomponisten
Billedkunstneren
Urfolksfilosofen
Organisasjonsmennesket, forleggeren og inspiratoren
2014-03-05 Diskografi
Nettutstilling: govadasa – girjái – govvas máilbmi
2014-01-03 Geir Tore Holm
2013-11-28 Presentasjon av nord-norske residenser
2013-04-11 Ny bibliotekutstilling på turné
2013-11-29 Mariko Asai
2013-01-04 Duvva, Áilen Niga Elle Ja Áillohaš
2013-11-28 The Magic of Sami Yoik
2013-11-28 Sápmi, vuoi Sápmi!
2013-11-28 Davás ja geassái
2013-01-04 Sápmi lottážan
2013-09-18 Matti Aikio
2013-06-20 Årsberetning 2012
2013-06-20 Nils-Aslak Valkeapää revisited
2013-06-27 Åpen Dag
2013-06-20 Solens sønn er død – minneord over Nils-Aslak Valkeapää
2013-06-20 Årsberetning 2012
2013-05-07 Ari-Pekka Lahti
2012-11-27 Kalender 2013: Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapää
Nytt: Bibliografi
Nytt: Diskografi
2013-01-04 Beaivi, Áhčažan jietnagovadas
2013-01-04 Eanan, Eallima Eadni
2013-01-04 Vuoi, Biret Maaret, Vuoi!
2013-01-04 Lávllo vizar biello-cižáš
2012-11-15 Kartlegging av Áilloháš sin kunst
2012-11-27 CD-nyhet: Ritnoaivi ja nieguid oaidni
2012-10-16 Marja Bål Nango
2013-01-04 Gida ljat čuovgadat
2013-01-04 Ádjaga silbasuonat
2013-01-04 Ich bin des windingen Berges Kind
2013-01-04 Ruoktu Váimmus (Vindens veier)
2013-01-04 Nu guhkkin dat mii lahka / Så fjernt det nære
2013-01-04 Jus gazzeblehtár bohkosivččii
2013-01-04 Dálveleaikkat (Wintergames)
2013-01-04 Alit Idja Lahkona (Blue Night Moving Closer)
2013-01-04 Beaivi, Áhčažan
2013-01-04 Sámi Eatnan Duoddariid
2013-01-04 De Čábba Niegut Runiidit
2013-01-04 Juoigamat
2013-01-04 Goase Dušše (Loddesinfoniija/The Bird Symphony)
2013-01-04 Vuoi, Biret Máret, Vuoi!
2013-01-04 Joikuja
2012-09-26 Se Ardna fredag 28. september
2012-09-28 Årsberetning 2011
2012-09-28 DAT o.s.
Riddu Riđđu Festivála
Storfjord kommune
Sametinget - Sámediggi
2012-09-28 Årsberetning 2011
2012-08-06 Søk om opphold i kunstner- og forskerboligen Lásságámmi – boligen etter Nils-Aslak Valkeapää
2012-06-22 14. juli: Bilder, ord og musikk: Om Nils-Aslak Valkeapääs multikunst (foredrag)
2012-06-22 13. juli: Åpen Dag
2012-06-22 12. juli: Lásságámmidagen
2011-03-31 Søk om opphold i kunstner- og forskerboligen Lásságámmi
2012-07-11 Åpen dag i Lásságámmi – boligen etter Nils-Aslak Valkeapää
2012-03-30 Nye hjemmesider
2012-06-08 Asbjørn Unor Forsøget og Ann Christin Nordberg
2012-04-18 Kaija Kiuru
2012-04-12 Synnøve Persen
2012-03-30 Marjut Aikio
2011-09-26 Kari Sallamaa
2011-11-02 Asbjørn Unor Forsøget og Ann Christin Nordberg
2012-01-13 Dimitra Zirou
2010-07-02 Marjut Aikio
2008-02-29 Pressekontakt
2011-09-06 Helle Storvik og Åslaug Krokann Berg
2011-07-22 Niilas Holmberg
2011-08-26 Årsberetning 2010
2011-07-22 Svante Henryson
2011-06-28 Berit Alette Mienna
2011-06-10 Iria Čiekča Schmidt
2011-04-11 Marjut Aikio
2011-03-31 Ulla Schildt
2011-03-10 Laila Nutti
2011-01-03 Forsker på overgangen til voksenlivet
2011-03-10 Fant inspirasjon i Áilluhaš´ bokhyller
2011-02-14 Helle Storvik
2011-01-03 Kristine Nystad
2010-10-07 Vil bryte grenser og bygge bro
2010-10-05 Berit Alette Mienna
2010-08-31 Svante Henryson
2010-09-08 Ekstra sjanse til å søke opphold i kunstner- og forskerboligen Lásságámmi
2010-06-23 Årsberetning 2009
2010-05-26 Kari Sallamaa
2009-07-17 Sara Margrethe Oskal
2010-05-26 Finnes det samiske epos?
2010-04-26 Aslak Olav Krokmo
2010-03-19 Ny søknadsfrist for opphold i kunstner- og forskerboligen Lásságámmi
2010-02-01 Hanna Kanto
2010-02-01 - En mulighet til å føle Valkeapääs livsspor
2010-01-04 Ole-Bjørn Fossbakk
2007-09-24 Sametingspresidentens tale ved båren
2008-01-24 Nordkalotten sørger over Valkeapää