Astrid Fadnes.
Astrid Fadnes. Foto: Alex Asensi.

Dette skriver Astrid selv om sitt opphold:

Jeg er utdanna arkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo og Universitetet i São Paulo og jobber som frilansskribent med base i Tromsø. Gjennom arbeid med radioserien «I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi – 100 år med samisk rettighetskamp» (2019), økte min interesse for å lære om og av det samiske samfunnet. Gjennom praksis som skribent har jeg kombinert denne interessen med faget mitt, og utforsker hva jeg kan lære av samisk arkitektur og stedsutvikling. Dette består i å besøke nye steder, gå inn nye dører, møte folk, gjøre intervjuer, observere og trekke linjer mellom arkitektur, historie, politikk og samfunnsutvikling. Den nye kunnskapen forsøker jeg formidle, primært gjennom artikler i ulike fagtidsskrifter, muliggjort blant annet gjennom et stipend fra Fritt Ord. Det å få mulighet til å være i Lásságámmi representerer i så måte en dobbel gevinst; et sted for å arbeide, samtidig som stedet og rommene i seg selv naturlig inngår i mitt arbeidsmateriale.