Ingrid Fadnes
Ingrid Fadnes

Ingrid Fadnes er frilansjournalist og universitetslektor på Institutt for journalistikk og Mediefag på OsloMet. Gjennom flere år har Ingrid jobbet som utekoordinator for solidaritetsbrigader i Latin-Amerika, der problemstillinger knyttet til urfolks rett til land og naturressurser har vært sentralt.

Astrid Fadnes er arkitekt og frilansskribent og har siden 2018 jobbet med å lære om og formidle samisk arkitektur.

Astrid Fadnes.
Astrid Fadnes. Foto: Alex Asensi.

I 2018 ble radiodokumentaren «I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi» fullført med fire episoder som nå er åpent tilgjengelige. Dokumentaren er basert på intervjuer med 23 samiske kvinner i ulike aldre og fra ulike deler av Sápmi, som på ulike måter arbeider med samisk kultur og rettighetskamp. Dokumentaren er laget av kollektivet Søstrene Suse, bestående av Eva Maria Fjellheim, Susanne Normann og Ingrid og Astrid Fadnes. Som en del av prosjektet, har vi også presentert dokumentaren i form av «radiokino», samlytting i alt fra klasserom, kafeer, festivaler og akademiske rom, slik utvikler prosjektet seg videre gjennom samtaler og møte med nye folk og steder.

- Vi ser fram til å benytte tiden på Lásságámmi til å bearbeide videre det ubrukte materialet vi har fra prosjektet, jobbe med oversettelser og en  videreutvikling av materialet og prosjektet for øvrig.