Marja Bål Nango er utdannet ved Nordland Kunst og Filmfagskole og Film- og Fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer.

Under Riddu Riđđu Internasjonal Urbefolkningsfestival 2011 var hun årets unge kunstner. I den forbindelse hadde hun en kunstutstilling under festivalen. Hun har vist sine filmer på en rekke filmfestivaler og har blitt nominert til Tromsøpalmen-prisen i Tromsø International Film Festival, valgt til konkurranse programmet i Den Norske Kortfilmfestivalen, konkurranseprogrammet  i Nordisk Ungdoms Filmfestival og fikk hederlig omtale av juryen ved Den Norsk Studentfilmfestival.

Marja skal bruke oppholdet i Lásságámmi til å skrive nye filmmanus. Hun vil utvikle og påbegynne et større filmprosjekt, samt skrive et kortfilmmanus.
 

- - - - -

Marja Bål Nango (r. 1988) lea sámi dáiddár ja filbmadahkki eret Gálggojávrris. Vázzan oahpu Nordlándda dáidda- ja filbmafágaskuvllas ja Lillehammera allaskuvlla filbma- ja TV-oahpus. Son lei 2011-jagi nuorra dáiddarin Riddu Riddu álgoálbmot festiválas, gos sus lei sierra dáiddačájahus.

Son lea čájehan moanáid iežas filmmáid sierránaš filbmafestiválain ja leamaš evttohuvvon Romssa gaskariikalaš filbma festivála “Tromsøpalmen”-bálkašeapmái 2011.

Válljejuvvon čájehuvvot norgga oanehis filbmafestivála oanehisfilbma gilvoprográmmas 2011 ja 2012, davviriikkalaš nuorra filbmafestivála nuorra filbmadahkkiid gilvoprográmmas (2011) ja rámiduvvui buoremus filbman norgga studeantafilbmafestiválas, Lillehammeris 2012.

Marja galga geavahit Lásságámmi-orodeami čállit ođđa filbmagiehtačállosiid. Son áigu ovdanahttit ja álggahit muhtin stuorit filbmaprošeavtta, ja velá čállit oanehisfilbmagiehtačállosa.