Under oppholdet på Lásságámmi vil vi arbeide med en tekst om formidlingsprosjektet - Altasaken, et undervisningsopplegg for grunnskolelever i Alta.  Prosjektet ble utviklet med støtte fra Alta kommune, første gang gjennomført i 2005 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum / Báktedáidaga máilmmiárbeguovddáš – Álttá Musea, og gjennomføres fortsatt som et årlig tilbud. Vi er opptatt av spenningsfeltet mellom lokale erfaringer og internasjonal urfolkspolitikk som ble aktivisert under den historiske hendelsen. Arbeidstittel er «Altasaken på museum – lokale minner og erfaringer med internasjonal urfolkssak», og inngår i prosjektet og forskningsnettverket Dutkan Davvin – forskning i nord, finansiert av Kulturrådet.

Nina Hermansen. Heikko Ovllá Nina. Jeg er vokst opp i Álttá. Jeg er ansatt som førstelektor i Samfunnsfag ved institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet i Álttá. Jeg har mange års erfaring fra undervisning, forskning og administrativt arbeid ved samme institusjon. Urfolksperspektiv har vært en rød tråd i mitt arbeid. Mine forskningsprosjekter har blant annet omhandlet, fødselsfortellinger i Sápmi, samisk språkopplæring, språk og identitet blant unge samer i byer og slektskap.  Jeg jobber også med utvikling av undervisningsopplegg hvor formidling av samisk kultur og samfunnsliv står sentralt.

Eva Dagny Johansen. Jeg er vokst opp i Beasferda i Láhppi kommune, og jobbet ved Álttá Musea siden 2002. Jeg har doktorgrad i museologi fra Universitetet i Oslo og hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø. I alle år på museet har jeg jobbet med samarbeidsprosjekter mellom skoler og lokalsamfunn, i ulike undervisnings- og utstillingsprosjekter. I doktorgradsavhandlinga «Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og lokalsamfunn i Altafjorden, Sápmi» undersøkte jeg hvilken betydning gamle samiske gjenstander har eller får når kommer tilbake til lokalmuseum og samfunn, etter over hundre år i hovedstaden. Deler av avhandlinga ble skrevet under vårt forrige opphold på Lásságámmi i 2018.