Elin Anne Labba
Elin Anne Labba

Elin Anna Labba er en skrivande frilansjournalist som bor i Jåhkåmåhkke på svensk side i Sápmi. Hun arbeider akkurat nå med sitt første bokprosjekt, og kommer til Lásságámmi for å skrive om tvangsforflytning av samer. Boken skal sette sammen ulike menneskers beretninger om å forlate sitt hjemland og tvinges til å flytte til ukjente marker. Tanken er å føre sammen beretningene med bilder, brev, dokumenter, dikt og joik og skape en kollektiv beretning om tap, sorg, kjærlighet, besluttsomhet og evne til å birget - klare seg, tilpasse seg og stå imot.

Elin Anna Labba har tidligere vært sjefsredaktør for tidskriftet Nuorat, og har i tillegg jobbet som redaktør for avisen Samefolket. Hun har også vært radiojournalist og arbeidet med samisk organisasjonsoppbygning og dekoloniseringsperspektivet. For tiden er hun leder for Författarcentrum Sápmi i Jåhkmåhkke og arbeider med å fremme samisk litteratur. I 2017 fikk hun Sámeráđđis arbeidsstipend for sitt arbeid med tvangsforflytninger.