Liv Inger Somby Foto Privat
Liv Inger Somby. Foto: Privat.

Journalist Liv Inger Somby har lang fartstid i samisk media og nå vil hun senke skuldrene og jobbe videre med journalistiske ideer og prosjekter.

Somby skal være en hel måned i Lásságámmi.

De siste to årene har Liv Inger kombinert journalistyrket med studier.  Hun er den første journalisten som har tatt mastergrad i urfolksjournalistikk og hennes masteroppgave er om kvinnehistorier.

For 20 år siden reiste hun rundt for å samle inn personlige livshistorier av eldre kvinner både på finsk-og norskside av Sápmi.  Hennes informanter er født i perioden 1895 til 1930 og de fleste kvinnene hadde aldri fortalt sine personlige livshistorier til utenforstående eller fremmede.

- Det var en spennende reise å reise rundt fra kvinne til kvinne og nå mens jeg er i Skibotn eller Ivgubahta, så ønsker jeg å snakke med eldre samiske kvinner som bor i området.  Det er mange ufortalte livshistorier som må dokumenteres.

Fikk jobbe med Áillohaš

- Jeg føler også en ydmykhet og en ære å få muligheten til å være på Lásságámmi, fordi jeg har intervjuet Áillohaš utallige ganger. Jeg har laget portrett med ham og fikk også muligheten til å reise med ham til Sapporo i Japan.  Jeg har besøkt ham mange ganger, så det blir fint å finne en ny type arbeidsånd, vekk fra stress og jag, sier Liv Inger.

Somby har også noen andre prosjekter som hun skal jobbe videre med, mens hun nyter utsikten til fjord og fjell, et spennende urfolksprosjekt.