Ann-Mari Andersen
Ann-Mari Andersen

Slik presenterer Ann-Mari seg selv og sitt arbeid:

Jeg heter Ann-Mari Andersen og er universitetslektor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid på HSL-fakultetet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, på UIT Campus Alta. Vi utdanner sosionomer og barnevernspedagoger i bachelorløp og masterløp i sosialt arbeid. Jeg er fra Kautokeino, og er barnevernspedagog med mastergrad i sosialt arbeid. Høsten 2016 begynte jeg i et førstelektorprogram som jeg skal bruke oppholdet mitt på Lássagámmi til å ferdigstille.

Fokuset på min forskning er musikk og forebyggende arbeid. Med min bakgrunn som samisk artist gjennom 25 år, og som musikklærer og mentor for barnekor både i Alta og i Kautokeino over en periode fra 2006 til 2016, har jeg sett hvor viktig musikk er for mennesker i ulike situasjoner. Musikk brukes hele tiden, og er en veldig viktig kilde til trivsel og inkludering. Musikk sprenger grenser, musikk er språket som alle forstår, det er helende, og det skaper trygge rammer og opplevelser. Jeg mener at musikk og kultur kan også brukes for å styrke samisk etnisk identitet og ivareta/revitalisere det samiske språket gjennom joik og samiske grunnprinsipper. Det handler om bevisstgjøringsprosesser, stolthet og anerkjennelse. Gjennom samsang, rytme og joik, både individuelt og i grupper, har jeg kommet frem til temaet i dette prosjektet: Med musikk og joik styrkes den etniske samiske identitet: «Vis meg din tone og jeg skal fortelle deg hvem du er».

Jeg ser frem til oppholdet på Lássagámmi og gleder meg til snart å kunne presentere prosjektet mitt for publikum.