Teksten er ved Harald Gaski, og brosjyren inneholder i tillegg en rekke fotoillustrasjoner fra Valkeapääs virke, dikt og gjengivelse av kunstverk.

Klassesett eller mindre mengder av brosjyren kan bestilles til relevante formål.

Brosjyrene er gratis. Stiftelsen Lassagammi betaler frakt.

Ønsker du å få tilsendt brosjyrer kan du ta kontakt med Stiftelsen Lassagammi på epost maria.figenschau@storfjord.kommune.no. Oppgi gjerne formål.


Samisk tittel:
Nils-Aslak Valkeapää - vuollegas sami mailmmidaiddar, su vuoinnalas arbi, ja Lassagammi-vuoddudus
Finsk tittel:
Nils-Aslak Valkeapää - nöyrä saamelaisääni maailmassa, hänen taiteellinen perintönsä, ja Lásságámmi-säätiö
Engelsk tittel:
Nils-Aslak Valkeapää - the humble Sami world artist, his legacy, and the foundation Lassagammi.