Turlach O Broin

Camilla Therese Karlsen er en etablert danser og akrobat fra Storfjord som for tiden har base i Berlin. Hun har jobbet internasjonalt i mange år både som artist, koreograf og trener/lærer innen scenekunstfag.

Camilla holder nå på med et prosjekt der hun dykker ned i sin samiske arv for første gang. Hun skal benytte tiden ved Lásságámmi til å skrive ny dramatikk basert på samiske sagn fra Storfjord-området. Noen sagn bakes inn i en scenetekst som omhandler døden som en del av livet. Det endelige produktet skal bli en forestilling som benytter ulike scenekunstuttrykk som musikk, joik, fortellerkunst, dans og akrobatikk.

Sammen med musiker Emil Karlsen ønsker hun å gjøre en arbeidsvisning på slutten av oppholdet ved Lásságámmi.