Inga-Wiktoria Påve. Foto: Riddu Riđđu / Ørjan Bertelsen
Inga-Wiktoria Påve. Foto: Riddu Riđđu / Ørjan Bertelsen

20. desember flytter Inga-Wiktoria Påve inn på Lásságámmi. Påve er den 25 år gammel kunstner som ble utnevnt til «Årets unge kunstner» under Riddu Riđđu-festivalens i 2016. Hun har vokst opp i en reindriftsfamilie i Lannavaara, Kiruna kommune i Sverige og er utdannet på Gotlands Kunstskole. Nå studerer hun kunstpedagogikk ved universitetet i Umeå. Hun foretrekker å jobbe med pensel og blyant og har siden tidlig alder vært inspirert av gamle sagaer og sagn, noe som gjenspeiler motivene hennes.

Riddu Riđđu Festivalen ønsker å være en tilrettelegger for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. Siden slutten av 90-tallet har man utnevnt en ung, samisk kunstner som “Årets unge kunstner”. De utvalgte har alle utmerket seg som talentfulle kunstnere innen flere sjangre, blant annet innen kunst, poesi, film, design og dans. Som en del av denne utnevnelsen inngår det et opphold på Lásságámmi for den unge kunstneren.

Stiftelsen Lásságámmi og Riddu Riđđu festivála har en egen samarbeidsavtale som omhandler å gjensidig styrke hverandres virksomhet og i fellesskap bidra til å utvikle samisk- og urfolks kunst og kulturer i Nils Aslak Valkeapää’s ånd.