Foto: Carl-Johan Utsi
Foto: Carl-Johan Utsi

Naturen har vært i sentrum av livet hans siden barndommen. Da han vokste opp var landskapet hans lekegrind og også hans venn. Han har gjort mange forskjellige ting i livet sitt, men den eneste formelle utdannelsen han har fått er fagbrev i duodji. En tid jobbet han også som skuespiller i både Beaivváš samiske nasjonalteater og Giron Sámi teáhter. Deretter var han lærer, og siden jobbet han som fisker. De siste ti årene har han vært en del av den samiske politikken, og også forsvart land og vann i Sápmi og forbi som aktivist.
 
"I mange år har jeg tenkt, skrevet for meg selv og snakket med mennesker fra hele verden om urfolksproblemer, måter å leve på og behov for selvbestemmelse. I Lásságámmi vil jeg prøve å samle og strukturere både tankene og nedtegnelsene mine. Og hvem vet, dette kan til og med vise seg å være starten på en bok eller noe slikt. Jeg tror at Lásságámmi kan gi den freden som er nødvendig for å dykke inn i tankenes innsjø. Men man kan bare vente å se "