Hanna Mattila
Hanna Mattila. Foto: Privat.

Jeg heter Hanna Mattila og er en 33 år gammel litteraturviter. Jeg ble født i Sør-Finland, men har mine røtter på finsk side av Sápmi. For tiden bor og jobber jeg i Kautokeino, i hjertet av det samiske samfunnet. Jeg jobber som ph.d.-stipendiat i samisk litteratur ved Samisk Universitet for anvendt vitenskap og Unoversitetet i Tampere. Jeg er veldig glad for denne unike muligheten til å bo på Lásságámmi hele oktober.

I mitt pågående avhandlingsprosjekt studerer jeg poesi av Nils-Aslak Valkeapää. Studiematerialet består av alle hans poesibøker. Jeg er spesielt interessert i de mangfoldige måtene som Valkeapää skildrer det delikate forholdet mellom menneske og natur i hans dikt. Den kunstneriske prosessen som beskrives i hans dikt, spesielt dikterens rolle mellom naturlig skjønnhet og kunstnerisk utførelse, fascinerer meg også. Den teoretiske rammen for studien min kommer fra urfolksmetodologi, økokritikk og poesistudier.

Mens jeg bor i Lásságámmi jobber jeg hovedsakelig med avhandlingsstudiet. Jeg er overbevist om at den omkringliggende naturen, elsket av Valkeapää, vil inspirere meg i min skriving. Jeg håper at oppholdet i Lásságámmi vil gi meg bedre forståelse av Valkeapääs poesi og de ting som er kjære for ham; natur, fugler, reinsdyr og vårt folk.