Oversettelser

Svensk:
Tittel: Vidderna inom mig
Forlag: DAT & Café Existens
Utgiveleseår: 1987

Norsk:
Tittel: Vindens veier
Forlag: Tiden
Utgiveleseår: 1990

Engelsk:
Tittel: Trekways of the Wind
Forlag: DAT
Utgiveleseår: 1994