Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisasjonsmennesket, forleggeren og inspiratoren

Tidlig i sin karriere var Nils-Aslak Valkeapää opptatt av at samiske kunstnere burde organisere seg. Han var sentral i etableringa av Samisk forfatterforening og likeså for at utøvende kunstnere fikk sitt eget forbund. En tid var han også kultur-koordinator for Verdensrådet for urfolk (WCIP) og hovedpersonen bak det som betegnes som verdens første kulturfestival for urfolk, Davvi Šuvva i 1979. Nils-Aslak Valkeapää var alltid på utkikk etter nye samiske talenter, og hjalp mange joikere og forfattere opp og fram både som mentor, forlegger og inspirator.

(Harald Gaski 2014)

Plakat laget av Nils-Aslak Valkeapää

Davvi Šuvva 1979 - Internasjonal urfolksfestival i Karesuando

av Synnøve Angell (2015)

Denne artikkelen tar utgangspunkt i en masteroppgave med tittelen "Davvi Šuvva 1979 - Being Sámi Becoming Indigenous. Vocal and Musical Manifestation of Sámi and Indigenous Movement", skrevet av Synnøve Angell i 2009.

JKH Kalstad_150x194

Påskefestivalen i Kautokeino og Áillohaš

av Johan Klemet Hætta Kalstad (2012/2015)

Lásságámmi har fått lov å bruke Johan Klemet Kalstads artikkel på våre nettsider. Artikkelen ble trykket på samisk i bladet Sámis nr. 11, som kom ut i mai 2012. Den samiske versjonen har blitt oversatt til norsk. Forfatteren har også foretatt noen tilføyelser. Vi takker Kalstad for det. Artikkelen beskriver avdøde Áillohaš sin sentrale rolle i å få etablert påskefestivalen i Kautokeino. Kalstad kjenner denne historien godt ettersom han selv var med på å etablere festivalen. Áillohaš ønsket å utgi boka Eanni, eannážan under påskefestivalen 2001 for å gjøre ære på festivalen og for å markere at han, slik han selv sa det, hadde vært det samiske folkets dreng i 50 år.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - SamiskSpråk FinnishSpråk English - Engelsk