Gun Margret Utsi

Gun Margret Utsi

Mitt navn er Gun Margret Utsi, fødd og oppvekst i Västerbotten i Sverige, bor nå i Grane kommune i Nordland, Norge.

Jeg arbeider som prosjektleder for Interreg prosjektet Aktene (2017-2020). Det er et grenseoverskridende kulturprosjekt mellom Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samisk center i Tärnaby med fokus på et felles kulturarv. Se mer på www.aktene.no og følg oss på Facebook/Aktene.

En del av prosjektet skal belyse samisk historia i et 100-års perspektiv, med fokus på lokal historia og tvangs-forflyttinger i Sápmi grunnet grense-stenginger.

Lena Stenberg

Lena Stenberg

Jeg är konstnär uppvuxen i Årosjokk utanför Kiruna. Medlem i Leavas Sameby, stora delar av min släkt har tvångsförflyttats från Karesuando och Tromsö-området.

Jag har arbetat länge med ett konstnärligt project Nomad. Har följt min släkt genom gamla foton och dokument. Hur det blev påverkade av besluten, när gränserna stängdes. Det var tvungna att lämna land som det levt på. Deras renbetsmarker krympte och flyttlederna blev brutna för alltid. Med tvångsförflyttningar som följd.

Jag vill med min vistelsen i Lásságámmi få ett avslut i projektet Nomad. Få en fysisk kontakt med markerna släkten lämnad. Tillföra projektet mera dokumentärt och historisk material.

lenastenberg.se