Elin-Øyen-Vister-by-Norith-eckbo-1
Elin Már Øyen Vister. Foto: Norith Eckbo

Jeg er Elin Már Øyen Vister, kunstner og komponist bosatt på Røst, som også dyrker litt grønnsaker og sanker urter og nyttevekster.

Jeg er veldig takknemlig for å få tilbringe tilbringe tiden ved Lásságámmi med å dyplytte til Áillohaš´s Goase Dusse (Loddesinfoniija/The Bird Symphony), og jeg skal skrive ferdig en tekst om verket. Teksten går bla i dialog med den samiske komponisten Anders Rimpi og med Valkepää litteratur forsker Hanna Mattila, og forsøker å lytte til steder og skapninger han inkluderer i verket. Jeg/vi lytter til verkets relevanse i 2018 og fører en samtale omkring dette.

Listening to Goase Dušše er arbeidstittelen for et prosjekt som skal presenteres som endel av gruppeutstillingen Let The River Flow - The Sovereign Will and the Making of a New Worldliness’ – exhibition, symposium and publication, på Office of Contemporary Art Norway.

Elin Már Øyen Vister (f.1976) er kunstner og komponist og er bosatt på Røst, lengst sørvest i Lofoten. Hen ferdigstilte sin mastergrad ved Kunstakademiet i Bergen i 2014 og var endel av det inter-nordiske Nordic Sound Art-programmet. Med en bred lyd- og musikkbakgrunn (DJ, produsent og radio) jobber Øyen Vister innen flere disipliner. Hen er opptatt av lytting som kunstnerisk praksis og som en måte å komponere, sanse og oppleve verden på. Hen jobber oftest stedspesifikt og gjør kunstneriske undersøkelser av steders lokale økologi, etnografi og infrastruktur,Ved å lytte til havet, himmelen, fugler, fjell, bygninger, folk,muntlige og nedskrevne historier, balanserer Øyen Vister mellom den menneskelige og ikke-menneskelige tilstedeværelsen i natur/kulturene vi lever i. Hen bryter med de normative fortellingene som har mennesket i sentrum, og retter i stedet blikket mot landskapets historier og kunnskap. 

Sammen med arbeidsgruppa Røst AiR driver hen Røst Artist in Residency, fellesverksted og kunstnerstyrt gjesteateliéordning på Skomvær Fyr, Røst.

 

Nettlenker:
www.elinmar.com
www.childofklang.no
www.rostair.com