Bård A Berg
Bård A Berg

Berg (f. 1951) kommer opprinnelig fra Kvalsund i Finnmark. Han arbeider nå med et prosjekt omkring den grenseoverskridende reindriften mellom Sverige og Norge i Sør-Troms, med fokus på forholdet mellom reindriftssamer og fastboende på norsk side av grensen. Hans forskningsfokus har alltid vært på samiske (særlig reindriftssamiske) temaer.

Berg var i perioden 1992-1998 ansatt ved Nordisk Samisk Institutt i Kautokeino, og fullførte sin doktorgrad i 1999 med avhandlingen «Mot en korporativ reindrift. Samisk reindrift i Norge i det 20. århundre – eksemplifisert gjennom studier av reindriften på Helgeland». Han var i 1996/1997 medlem av Samerettsutvalget for Finnmark. Fra 1999 har han vært ansatt ved Universitetet i Tromsø.

Berg har blant annet skrevet jubileumsbøkene til Norske Reindriftsamers Landsforbund og Kautokeino flyttsamelag, samt artikkelen «Utviklingen av reindriften i nordre Nordland 1750-2000». I: Nordlands kulturelle mangfold. Etniske relasjoner i historisk perspektiv. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2. s. 151-194 (2009).

Siste publikasjoner om samiske forhold:

1) Sametinget og reindriften/Samediggi ja boazodolallu. I: Sámediggi 25 jagi. Sametinget 25 år.  Sametinget 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.  s. 131-152. Karasjok 2014.

2) Samene og 1814. Rødt! 4/2014, s. 98-107. Oslo 2014.

Biografiske data, forskningsinteresser, verv, utvalgte publikasjoner:

https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=42282&p_dimension_id=88151