Anita Lervoll. Foto: Privat.
Anita Lervoll. Foto: Privat.

Anita Lervoll er opptatt av ivaretakelse, formidling og utvikling av lokal kulturhistorie og tradisjoner.

Lervolls mor og bestemor driver med tradisjonell duodji som spinning, strikking, koftesøm, kråkesølvbrodering , veving osv. Disse to har påvirket etterkommerne til å interessere seg for duodji, og målet med oppholdet i Làssàgàmmi er å skape en større bevissthet og kunnskap om tradisjonell duodji.  Gjennom oppholdet vil 5 generasjoner få mulighet til å utveksle lokal kulturkunnskap, samt skape nye kunst- og kulturuttrykk via duodji.

Gjennom oppvekst på gård i Kåfjord har Lervoll fått erfaring og tilgang til praktisk kulturkunnskap gjennom hverdagens gjøremål. Lervoll er utdannet allmennlærer, og har etter den tid også fordypet seg i samiske problemstillinger som omhandler identitets- og kulturforståelse gjennom studier ved universitet og høgskole. Gjennom studiene har hun laget filmene « Dressing up in Sami Identity», som beskriver litt av Lyngenkoftas revitaliseringshistorie, samt « Greater than ourselves» som omhandler Riddu Riđđu festivalen.

Som del av hovedfag i pedagogikk med fordypning i visuelle kulturstudier skrev Lervoll avhandlingen « Vi e små, men vi e mange» som omhandler oppdagelsen av egen samisk fortid blant Riddu Riđđu generasjonen i Gàivuotna/ Kåfjord. Avhandlingen er å finne på http://munin.uit.no/handle/10037/7574.

Filmene og avhandlingen kan lånes på bibliotek i Nord-Troms:  «Hverdagsliv og historier fra Kåfjord/Gàivuotna» og «Greater than ourselves»

Info om filmene: http://uit.no/utskrift?p_document_id=167634

Fem generasjoner. Foto: Privat.
Fem generasjoner. Foto: Privat.

Pr i dag arbeider Lervoll som etatsleder for oppvekst i Gàivuona suohkan/ Kåfjord kommune. Hun tar seg ett avbrekk fra arbeidet i kommunen, for ett opphold i Làssàgàmmi der målet er å fordype seg ytterligere i egen kulturhistorie.

Med seg i Làssàgàmmi har Lervoll sin bestemor, mor, datter og barnebarn. De to eldste besitter mye kunnskap innen tradisjonell duodji som spinning, strikking, veving, koftesøm, kråkesølvbrodering osv. Ønsket til Lervoll er at etterkommerne skal få en opplæring i deres kunnskap slik at de gis en bedre mulighet til å ivareta og videreformidle dette. Morsmålet til 1. generasjon på 87 år er samisk, og 5. generasjon på 4 år lærer samisk språk i barnehagen. Gjennom oppholdet ønsker Lervoll å lære, og å ta vare på samiske ord og utrykk knyttet til duodji.