Anette Langås Larsen Foto Hans Eilif Larsen
Foto: Vegard Sørnes

Slik presenterer hun seg selv og sitt arbeide:

Jeg er en samisk, sykepleier som jobber med avslutningen av min doktorgradsstudie innen helseforskning.  

Jeg er oppvokst i et lulesamisk område hvor folk søker hjelp hos tradisjonelle helbredere hvis noen opplever helseplager. Min bakgrunn danner grunnlaget for en vedvarende interesse for det første for å forstå hvordan tradisjonelle helbredelsesformer brukes og forstås i dag, og for det andre hvordan møter mellom offentlig helsepersonell og pasienter som også bruker tradisjonelle helbredere foregår.

Anette Langås Larsen Foto Hans Eilif Larsen
Foto: Hans Eilif Larsen

Mitt pågående doktorgradsprosjekt har tittelen: Mapping the experience and use of traditional healing in Northern Norway. Among concentional health care providers, users and traditional healers.

Fokus i PhD studien er hvordan tradisjonell helbredelse brukes og forstås i to kommuner med blandet samisk og norsk befolkning, den ene i et lulesamisk område, den andre en kystkommune i Troms. Studien undersøker forholdet mellom tradisjonell helbredelse og offentlige helsetjenester, sett fra brukere, tradisjonelle helbredere og offentlige helse-arbeideres posisjoner i kommunene.

Prosjektet er særlig relevant i forhold til å øke kunnskap om samisk/kvensk og Nord-Norsk helseforståelse, under kapittelet om levekår og livskvalitet.

Prosjektet vil har institusjonell tilhørighet ved Universitetet i Tromsø, Nasjonalt forskningssenter om alternativ og komplementær medisin (NAFKAM).

Formålet med oppholdet er å få ro og inspirasjon til avslutning av doktorgradsprosjekt og  til å utvikle nye helsefaglige prosjekter i områder med mikset etnisk befolkning.