Alf M. Sollund
Inger Dagsvold. Foto: Privat.

Inger Dagsvold er opprinnelig fra Hammerfest med sjøsamiske slekt hovedsakelig fra området Seiland- ytre Altafjorden-Vargesundet (Kvalsund).

 

Hun er sykepleier og har i mange år vært interessert i samiske perspektiver i sitt arbeid og møter med samiske pasienter. Dette førte til at hun i 2006 skrev en mastergradsoppgave med tittelen: ”’In gille huma’. De tause rommene i samtalen. – Samiske fortellinger om kreft”.

 

Nå jobber Inger med en phD-avhandling med fokus på ”Språklig og kulturell tilrettelegging av helsetjenester til samisk befolkning”. Hun har brukt kvalitativ metode og intervjuet samiske pasienter og terapeuter med ulik bakgrunn innenfor psykisk helsevern i samiske områder om hva de mener ”språklig og kulturell tilrettelegging” kan være. Dette er et tema som har vært politisk vedtatt siden ca.1990, men som man vet lite om når det gjelder forankring og implementering i helsefaglig praksis. Målet med dette prosjektet var å utforske hva som skjer i møtet mellom samiske pasienter og de terapeutene de får behandling hos: Hvilke oppfatninger har de om hva som er samisk kultur, hvordan viser dette seg i terapirommet og hva gjør terapeutene med det.

 

- Jeg skal bruke tida på Lásságámmi til å skrive på den siste av tre artikler, samt den såkalte ”kappa”, en sammenskriving som binder det hele sammen. Siste fase av et PhD-arbeid er en ganske arbeidsintensiv fase og det er ikke uvanlig å ”reise bort” for å sitte og skrive. Jeg har derimot behov for å ”reise nærmere hjem” og ser frem til å finne roen og arbeide i slike omgivelser, sier Inger Dagsvold om sitt opphold.