Randi Sjølie

Randi Sjølie er 72 år gammel, og fra  Finnmark. Hun har jobbet som arkitekt og tømrer, og de siste 25 åra i forvaltninga til Finnmark fylkeskommune og Sametinget med vekt på å bevare og dokumentere samiske hus.  Hun er nå pensjonist, men fortsatt opptatt av å skrive og fotografere og studere teksten hun finner i bygningsarven. 

Randi har fått antatt en billedserie med tre samiske áiti på Den nordnorske kunst utstilling og utgitt bok om samisk byggeskikk. For tida har hun en utstilling av sine bilder av samiske hus hengende på Varanger Samiske museum. Den skal senere gå som vandreutstilling.

Dette sier Randi om formålet med oppholdet.

- Jeg arbeider hele tida med å utvikle min fotokunst og tekster om hus. Tekstene mine har mest vært sakprosa og forskningsbaserte tekster, men også poetiske tekster om hus. Jeg ønsker spesielt å utvikle denne siden med poetiske tekster, gjerne knyttet til  bilder. Jeg er noe kjent i områdene rundt Lásságámmi i Storfjord og Lyngen, gjennom korte befaringsturer i sammenheng med arbeidet for Sametinget. Jeg er opptatt av landskapet, fjorden og fjellene der.  Der finnes også samiske hus jeg har besøkt tidligere. Formålet med oppholdet er å jobbe med å utvikle tekster og bilder, knyttet til og inspirert av lokaliteter i området, også inspirert av Valkeapää sin kunst. Ren dokumentasjon og forskning omkring byggeskikk er også aktuelt. Jeg har også tatt kontakt med det lokale museet.