Slik presenterer hun seg sjøl:

Det er min oppfatning at samisk kulturbygningskunst grovt kan deles inn i de bygg som ligner på norske kulturbygg i øvrig, og bygg som forsøker å peke på noe samisk ved formmessig å spille på tradisjonelle boformer som lavvoen. Denne arkitekturen debatterer i liten grad hvem det samiske folk har vært, er og skal være. Den åpner ikke for samtaler rundt et folk i utvikling, men presenterer heller et forenklet og litt stigmatisert bilde av samisk kultur. Samtidig finnes det ikke riktig noe stort samlende kulturbygg i Sápmi.