Slik presenterer de seg sjøl:

Oppholdet vårt ved Lásságámmi vil være et forskningsopphold der vi vil dra veksler på våre felles erfaringer og bakgrunn innenfor samisk kultur og historie, både personlig og faglig. Vi vil alle være i prosess med ulike skriftlige arbeider og vil bruke fellesskapet for diskusjon av relevante perspektiver og tilbakemeldinger på tekster i skriveprosessen.

Beate Bursta

Beate Bursta

Etter endt hovedfag i Visuelle kulturstudier/Sosialantropologi har jeg produsert flere dokumentarfilmer hvor samisk kultur og samfunn har vært i fokus. Jeg har også i samarbeid med Áltá sámi giellaguovddás produsert en vandreutstilling med fokus på sjøsamisk kultur, historie og koftebruk. Jeg er vokst opp i Havøysund med sjøsamisk familiebakgrunn. Til daglig er jeg å finne på UiT - Norges arktiske universitet hvor jeg underviser i film- og kulturfag. Å kunne bidra til å gi kunnskap om samisk kultur gir inspirasjon og motivasjon til å jobbe videre med formidling av samisk historie og kultur. Dette vil jeg fokusere under oppholdet på Lásságámmi.

Nina Hermansen2

Nina Hermansen

Jeg jobber som instituttleder ved institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet i Alta. Jeg er førstelektor med mange års erfaring fra undervisning, forskning og administrativt arbeid ved samme institusjon. Har hovedfag i sosialantropologi fra UiT. Har tidligere arbeidserfaring fra Alta Museum, Sami allaskuvla og Nordisk samisk institutt. Urfolksperspektiv har vært en rød tråd i mitt arbeid. Oppholdet vil bli brukt til å skrive artikkel om et av mine pågående forskningsprosjekt som omhandler samisk språk og identitet blant unge samer i byer i Nord-Norge. Prosjektet er en videreføring av tidligere forskning innen samiskopplæring i skolen. Min bakgrunn som tidligere leder av samisk foreldrenettverk og som foreldre med barn som har samisk på skolen har vært en viktig drivkraft og inspirasjon for forskning på feltet.

Eva Dagny Johansen

Eva Dagny Johansen

Jeg har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø, og har jobbet ved Alta Museum siden 2002. Jeg er vokst opp i Bergsfjord i Loppa kommune. De mest spennende arbeidsoppgavene jeg har hatt ved museet er samarbeidsprosjekter mellom skoler og lokalsamfunn, i ulike undervisnings- og utstillingsprosjekter. Jeg er nå doktorgradsstipendiat i museologi ved IKOS, Universitetet i Oslo, med prosjektet «Samisk kulturarv tilbakeføres - hva skjer lokalt?». I prosjektet vil jeg blant annet undersøke hvilken betydning det har at gamle samiske gjenstander nå kommer tilbake til lokale museer og samfunn, etter over hundre år i hovedstaden. Under oppholdet på Lásságámmi vil jeg skrive på deler av doktorgradsavhandlingen.