Carl-Johan Utsi

Arbeidsgruppa Aikio, Holmberg, Laiti, Pieski og Valkeapää skal jobbe med kunstinstallasjonen Bárbmu i Lásságámmi. I løpet av arbeidet søkes den samiska filosofienn om død og liv og fuglenes rolle i livets sirkel. Laiti, Pieski og Valkeapää skal lage en installasjon, Holmberg dikter til og Aikio skal filme og fotografere verket. Installasjonene skal senere vises på utstilling.

I det følgende presenterer medlemmene seg selv.

NRK Nordnytt

Se innslag om oppholdet i her:
24.02.2015: Lager fugler av reinsdyrknokler (artikkel | web-tv) NRK Nordnytt

Carl-Johan Utsi
Foto: Carl-Johan Utsi/carljohanutsi.com

Jenni Laiti

Jenni Laiti er fra Inari/Anár. Hun bor i Jåhkemåhkke/Jokkmokk med sin familie - to barn og en forlovede. Familien jobber som reidriftsutøvere i Sirges sameby. Laiti er utdannet innen tradisjonelt samisk håndverk, duodji. Hun har i mange år jobbet med samisk kultur og språk, og studerer samisk kultur ved Universitetet i Umeå. Laiti har vært aktiv i Sámi NGOs siden hun var 16 år, og identifiserer seg som en aktivist for samiske rettigheter som jobber med aktivisme gjennom kunst. Hun er talsperson for det samiske aktivistkollektovet Suohpanterror, og er også medlem av den samiske aktivistgruppen Tjáhppis rájddo-Svarta rajden. De senere årene har hun vist sin motstand og demonstrert mot en planlagt jerngruvedrift i Gállok. I 2014 fikk Laiti Tsumbaráigi-prisen for sin motstand mot utnytting av Sápmi. 

Matti Aikio.
Matti Aikio. Foto: Privat.

Matti Aikio

Matti Aikio, født 1980, har studert ved Kunstakademiet i Tromsø. Han kommer opprinnelig fra Vuotso, den sørligste samelandsbyen i Finland, Han er også reindriftsutøver, og deltar ofte i reindriftsarbeid.

Artistisk har han bakgrunn med fotgrafiet som medium, og han har også arbeidet som frilansfotograf. For øyeblikket er det video som er han hoveduttrykksform. Han inkluderer ofte skulpturelle elementer i side videoinstallasjoner.

En av drivkreftene i hans kunsteriske virke er å forsøke å forstå den nomadiske verdensanskuelsen og den nomadiske folisofien dersom slikt eksisterer.

I det siste har hans verker vært å se i utstillinger i Tromsø, Oslo, Hammerfest, Rovaniemi, Hamburg og Singapore.

niilas holmberg lite
Niilas Holmberg

Niilas Holmberg

Holmberg forfatterdebuterte høsten 2009, på det Nils Aslak Valkeapää-opprettede forlaget DAT, med diktsamlinga  «Dego livččin oaidnán iežan» (Som om jeg hadde sett meg selv), redigert av den kjente samiske poeten Inger-Mari Aikio Arianaick. Han har spilti inn plate sammen med samarbeidspartneren Roope Mäenpää, og hadde en svært framtredende rolle i «Allaq», stykket til det samiske teateret Beaivváš. I 2010 ble utnevt til årets unge artist av Riddu Riđđu-festivalen.

Elle Valkeapää

Aura Pieski