Siri Broch Johansen
Siri Broch Johansen. Foto: Aslak Mikal Mienna.

Siri Broch Johansen er en samisk forfatter, dramatiker, sanger og språkarbeider fra Tana. Hun bor i Lásságámmi i november. Der skal hun skrive på sitt neste tospråklige teaterstykke.

Du kan lese mer om Siri Broch Johansen på www.siribrochjohansen.no.