anna_kaisa_partapuoli_foto_aili_elisa_thomassen
Foto: Aili Elisa Thomassen

Ánná Káisá henter inspirasjon til sine tekster i det samiske livet, det samiske samfunnet og i reindrifta. Mange av tekstene er også politiske og hun er opptatt av å løfte det samiske språkets og spesielt den tornesamiske dialektens verdi og bruk. Som slam-poet ønsker hun å bevise at det samiske språket er fullt mulig å rime på, og at dikt kan være en stor glede og inspirasjon for unge samiske mennesker. Av juryen som utnevnte henne til Årets unge kunstner blir hun omtalt som en modig og uredd samisk kunstner som leverer heftige gloser på samisk, og som de tror vil bringe samisk poesi videre inn i fremtiden.

Som en del av denne utnevnelsen inngår det et opphold på Lásságámmi for den unge kunstneren. Dette var boligen til multikunstner Nils-Aslak Valkeapää og Ánná Káisá skal bo her i juni.

- Jeg gleder meg enormt mye til oppholdet i Lassagammi. Áillohaš er et stort forbilde for meg, og det er en ære å få bo i huset hans. Jeg har tidligere vært der som turist, og allerede da kjente jeg den varme og kreative atmosfæren. Oppholdet skal brukes til å jobbe med Riddu sessions-prosjektet, samt å utforme ny poesi. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten, sier Ánná Káisa før innflytting.

Årets Riddu Sessions har tittelen We didn’t cross the border. The border crossed us, og er en forestilling basert på blant annet slampoesi.

Riddu Riđđu Festiválá ønsker å være en tilrettelegger for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. Siden slutten av 90-tallet har man utnevnt en ung, samisk kunstner som “Årets unge kunstner”. De utvalgte har alle utmerket seg som talentfulle kunstnere innen flere sjangre, blant annet innen kunst, poesi, film, design og dans.

- Ánná Káisá Partapuoli er en spennende kunstner med en særegen stemme, som det har vært veldig givende å følge. Nå jobber hun med sitt eget prosjekt, som skal ha premiere under Riddu Riđđu 10.-14. juli. Vi er glade for samarbeidet med Stiftelsen Lásságámmi og håper Ánná Káisá vil få et givende og inspirerende opphold i Áilloháš’ kunstnerbolig, sier Sandra Márjá West, festivalsjef i Riddu Riđđu.

Stiftelsen Lásságámmi og Riddu Riđđu festivála har en samarbeidsavtale som omhandler å gjensidig styrke hverandres virksomhet og i fellesskap bidra til å utvikle samisk- og urfolks kunst og kulturer i Nils Aslak Valkeapääs ånd. 

- Áillohaš var alltid på utkikk etter nye samiske talenter, og hjalp mange joikere og forfattere opp og fram både som mentor, forlegger og inspirator. For oss er det viktig at hans bolig kan være et sted som stimulerer nye samiske kunstnere til å utvikle seg, sier stiftelsens styreleder Anne Dalheim.