Under oppholdet vil jeg arbeide med et prosjekt om språk og arkitektur, om ord og begreper som er knyttet til samisk arkitektur i vid forstand, både historiske og samtidige. Særlig interessante er ord som beskriver arkitektur som prosess og bruk, det sosiale og kollektive, og ord som forteller om forholdet til landskapet. Den forståelsen og kunnskapen som begrepene bærer med seg, er viktig å formidle til den samtidige arkitekturen også utenfor Sápmi. Prosjektet er inspirert av Joar Nangos samiske arkitekturbibliotek, Girjegumpi, og den faglige, poetiske og retoriske formidlingen av dette. Forfattere, litteraturhistorikere, språkvitere og kunsthistorikere er invitert med i prosjektet og vil første omgang arbeide med enkelte ord for en dynamisk samisk ‘arkitekturordliste’. Siden jeg selv ikke snakker noen samiske språk, vil jeg først og fremst forsøke å være en fasilitator for prosjektet.

Jeg vil skrive ferdig to artikler under oppholdet. Den ene, «Home: Learning from Sápmi», har Lásságámmi og Nils-Aslak Valkeapääs’ Ruoktu váimmus som omdreiningspunkt, og handler om hjem og tilhørighet, hva hjem kan være og hvordan arkitekter og kunstnere har omsatt det i praksis. Den andre artikkelen er om Iver Jåks sine forarbeider og arbeidstegninger for store offentlige kunstverk, først og fremst hans verk Nordlys/Guovssahas i rådhuset i Kárášjohka (1971–91).

Ikke minst vil jeg benytte anledningen til å sette meg inn i Nils-Aslak Valkeapääs’ kunstnerskap og politisk virke for bedre å forstå betydningen av hans arbeider, og hvordan de også i dag aktiveres i kampen mot ekstraktivisme og grønn kolonialisering.  

Elin Haugdal er professor i kunsthistorie ved UiT Norges arktiske universitet og har arbeidet med arkitektur i nordområdene, og i Sápmi spesielt, i tillegg til landskapsarkitektur, fotografi og samtidskunst. Hun er medredaktør av bøkene Arkitektur i Nord-Norge (2008), Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer (2015), Sámi Art and Aesthetics. Contemporary perspectives (2017) og har nylig publisert artiklene «Samisk arkitektur i norsk Byggekunst / Sámi arkitektuvra áigečállagis Byggekunst»; «Å ta eierskap. Samisk bygningsrelatert kunst»; Belonging(s) / Tillhörighet(er), om Outi Pieskis inngangsportal for Nordiska Museet.