Språk Språk Språk Språk

Poeten

Sin fremste anerkjennelse som en fremragende poet fikk Nils-Aslak Valkeapää da han ble tildelt Nordisk Råds litteraturpris i 1991 for boka Solen, min far. Hans poesi er oversatt til en rekke språk. Den beskrives som naturnær og ekte, og det henvises ofte til hans lyrikk som uttrykk for urfolks tenkning og verdensanskuelse. Valkeapää publiserte alle sine diktbøker på samisk. Flere av dem er ennå ikke oversatt til andre språk. Foruten Solen, min far er to andre sentrale verk Vindens veier og Jorda, min mor.

(Harald Gaski 2014)

BEAIVI, ÁHCÁZAN

Bibliografi

Her finner du en samlet oversikt over Nils-Aslak Valkeapää sine utgivelser.

Les mer...
BA nr 377

av Harald Gaski (2014)

På markedsplassen i gamle dager – Valkeapääs poetiske beskrivelse i dikt og musikk

Diktene fra nr. 381 til og med 395 i Solen, min far er interessante som eksempler på Nils-Aslak Valkeapääs innlevelsesevne i hvordan det må ha vært, eller i det minste kan ha vært, på markedsplassene i gamle dager.

Les mer...
EANNI, EANNÁZAN

av Harald Gaski (2014)

Eanni, Eannážan – repetisjon og nye perspektiver i samme bok

Eanni, eannižan skulle komme til å bli Nils-Aslak Valkeapääs siste bok, lansert under Påskefestivalen i Kautokeini i 2001. Her er en kort presentasjon av boka som setter den i perspektiv med forgjengerne Solen, min far og Vindens veier.

Les mer...
Vindens veier omslag_150x210

av Harald Gaski (2014)

Hjemme i hjertet

Den sekvensen i Vindens veier som starter med diktet "Heimen min er i hjertet mitt" går over 24 sider totalt, deriblant flere sider med bare illustrasjoner, og utgjør en lyrisk og illustrativ helhet.

Les mer...
Kari Sallamaa mars 2013_150x200

av Kari Sallamaa (2013)

Beaivi, áhcážan – samernas nationalepos

Beaivi, Áhčážan – samernas nationalepos; Nils-Aslak Valkeapää som helhetskonstnär, filosof och förebyggare av samsamisk identitet var tittelen på et foredrag Kari Sallamaa, Universitetet i Oulu, holdt under minneseminaret Stiftelsen Lassagammi arrangerte 23. mars 2013.

Les mer...
Nordisk råds litteraturpris NAV og statsminister beskjært

av Harald Gaski (2014)

Utdelingen av Nordisk Råds litteraturpris til Nils-Aslak Valkeapää i København i 1991

Året var 1991. Stedet var København. Og begivenheten var utdelingen av Nordisk Råds litteraturpris til Nils-Aslak Valkeapää.

Les mer...
Nordisk råds litteraturpris NAV beskjært

av Nils-Aslak Valkeapää (1991)

Tack ska ni ha!

Dette er Nils-Aslak Valkeapää sin takketale fra utdelinga av Nordisk Råds litteraturpris 1991. Talen blei gjengitt i Norsk litterær årbok 1991 (Det Norske Samlaget).

Les mer...
JUS GAZZEBIEHTÁR BOHKOSIVCCII

av Harald Gaski (2014)

Jus gazzebiehtár bohkosivččii – én av de uoversatte bøkene til Nils-Aslak Valkeapää

Nils-Aslak Valkeapääs diktsamling fra 1996, jus gazzebiehtár bohkosivččii (Om lappmeisen lo), er delt i tre hoveddeler, der tittelen på boka er hentet fra den miderste avdelingen, som er størst i volum og helt klart mest lyrisk i formen.

25. april 2014 Les mer...
GIRDDAN, SEIVVODAN

av Harald Gaski (2014)

Girddán, seivvodan – allerede lyst å dra et annet sted

Girddán seivvodan er en av to diktbøker av Nils-Aslak Valkeapää som ennå bare finnes i samisk original. Boka er spennende fordi den på mange måter representerer kunstnerens egen "ånds"biografi over deler av sin egen produksjon, og gir materiale til spennende oppdagelsesreiser i verden og i sinnet.

Les mer...