Språk Språk Språk Språk
GIRDDAN, SEIVVODAN

August 2018

Oslo 5.11.1993...

Les mer...
The Earth My Mother

Ny bok: The Earth, My Mother

 Eanni, eannážan (2001) var den siste boka av Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) som ble publisert mens han levde. Den er nå gjendiktet til engelsk av Harald Gaski, Lars Nordstrom og Ralph Salisbury.

2018-01-23 Les mer...
GIRDDAN, SEIVVODAN

Månedens dikt

Kjære leser,

Lásságámmi vil fra og med september 2016 begynne å publisere noe vi kaller "Månedens dikt". Diktene presenteres på fire språk; samisk, norsk, finsk og engelsk. Vår intensjon er primært å presentere ikke tidligere oversatte tekster av Nils-Aslak Valkeapää. Det kan i noen tilfelle også dreie seg om tekster som er utgitt andre steder enn i hans lyrikkbøker. For høsten 2016 innebærer dette at vi publiserer diktene som utgjør opptakten eller ouverturen til boka Girddán seivvodan (Jeg flyr, jeg svever) fra 1999. Den er ennå ikke oversatt til noe annet språk. Vi håper brukerne av våre nettsider vil sette pris på dette, da vårt ønske er å gjøre dere kjent med stadig nye tekster fra Valkeapääs hånd.

Les mer...
Lassagammi

Søk om opphold i Lásságámmi

Søkere som ønsker opphold i kunstner- og forskerboligen Lásságammi oppfordres til å søke innen søknadsfristen 1. september hvert år. Her finner du mer informasjon.

Les mer...