Språk Språk Språk Språk
Bård A Berg

Bård A Berg

Historikeren Bård A. Berg fra Universitetet i Tromsø skal bo i Lásságammi i perioden 21. november -1. desember. Her kan du lese mer om ham.

2016-11-24 Les mer...
kalender 2017 forside

Kalender 2017: Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapää

34,5 x 43 cm. Bilder og dikt på nordsamisk og engelsk, fra boka "Nu guhkkin dat mii lahka | Så fjernt det nære". NOK 200,-. Leveres omlag uke 44. Kan forhåndsbestilles ved å sende en e-post til maria.figenschau@storfjord.kommune.no.

2016-10-17 Les mer...
GIRDDAN, SEIVVODAN

Månedens dikt

Kjære leser,

Lásságámmi vil fra og med september 2016 begynne å publisere noe vi kaller "Månedens dikt". Diktene presenteres på fire språk; samisk, norsk, finsk og engelsk. Vår intensjon er primært å presentere ikke tidligere oversatte tekster av Nils-Aslak Valkeapää. Det kan i noen tilfelle også dreie seg om tekster som er utgitt andre steder enn i hans lyrikkbøker. For høsten 2016 innebærer dette at vi publiserer diktene som utgjør opptakten eller ouverturen til boka Girddán seivvodan (Jeg flyr, jeg svever) fra 1999. Den er ennå ikke oversatt til noe annet språk. Vi håper brukerne av våre nettsider vil sette pris på dette, da vårt ønske er å gjøre dere kjent med stadig nye tekster fra Valkeapääs hånd.

Les mer...
Lassagammi

Søk om opphold i Lásságámmi

Søkere som ønsker opphold i kunstner- og forskerboligen Lásságammi i 2015/16 oppfordres til å søke innen neste søknadsfrist 1. mai 2016. Ta kontakt for informasjon om ledige boperioder.

Les mer...