Språk Språk Språk Språk

Urfolksfilosofen

I tillegg til poesi, skrev Nils-Aslak Valkeapää også essays. Hans første bok var en kunstnerisk og politisk pamflett på finsk Terveisiä Lapista, 1971, i nynorsk oversettelse i 1979 Helsing frå Sameland. I et essay uttrykker Valkeapää naturfolks livsfilosofi på denne måten: "En annan faktor som enar naturfolken är deras livsfilosofi. Människan är en del av naturen. Att tillverka saker för hand är en del av livet. Kulturbegreppet behöver inte nödvendigtvis innefatta särskiljande och begränsningar. Det finns inte 'konst' eller 'musik'. Jojken är inte bara musik." Både i boka Jorda, min mor og i teaterstykket Den rimhårede og Drømmeseeren er menneskets forhold til naturen det sentrale temaet.

(Harald Gaski 2014)

Den rimhårede...

av Harald Gaski (2013)

Áillohaš – urfolksfilosof

I dag ville nok mange ha kalt Nils-Aslak Valkeapää for en øko-filosof på grunn av hans klare standpunkt om menneskets plass i naturen.

Les mer...
19910302 Nils-Aslak Valkeapää redigert stående

av Kari Sallamaa (2012 | 2015)

Elementene og livet - Om Nils-Aslak Valkeapääs filosofi

Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) har vært presentert som joiker, komponist, dikter, kunstner og som urfolkspolitiker, men lite som filosof.  Årsaken til dette er at hans filosofi må, med unntak av noen artikler og foredrag, utvinnes fra hans produksjon: fra sanger, bilder og skulpturer, fra diktsamlinger og fra hans debutverk, pamfletten Terveisiä Lapista (1971) (Helsing frå sameland).

Les mer...
19910302 Rolf Chr Ulrichsen  Aftenposten  NTB scanpix redigert stående

av Nils-Aslak Valkeapää (1984)

Ett sätt att lugna renar

Denne teksten er opprinnelig er foredrag Nils-Aslak Valkeapää holdt om joik og joikens utvikling. Foredraget blei senere oversatt til svensk, og trykket i magasinet café Existens nr. 24 (1984).

17. mars 2016 Les mer...