Språk Språk Språk Språk

Musikeren og joikekomponisten

Jo eldre han ble, desto mer pris satte Nils-Aslak Valkeapää på den tradisjonelle joiken. Valkeapää var en helt sentral aktør i revitaliseringa av den tradisjonelle samiske joiken. Flere av hans utgivelser kan betegnes som joikekomposisjoner, der joiken går inn i en større enhet av hele musikkunstverket. Han ble tildelt Prix Italia for komposisjonen Goase dušše (Fuglesymfonien). Han sier om joikens funksjon at  den er en vei til sosial kontakt. "Ett sätt att lugna renar. Att skrämma vargar. Jojken användes för att återkalla vänner, även fiender." Joiken var også et steg inn i en annen verden – og det gjør den religiøs.

(Harald Gaski 2014)

Nav med gitar Fotograf ukjent

av Per Kristian Olsen (2013)

Nils-Aslak Valkeapää på plate

Det er sjelden at én eneste musiker og komponist er avgjørende i å forme musikkhistorien. Men med jevne mellomrom kommer de: Bach, Mozart, Wagner, Lennon og McCartney og i Sapmi, Nils-Aslak Valkeapää.

Les mer...
JKH Kalstad_150x194

av Johan Klemet Hætta Kalstad (2012/2015)

Påskefestivalen i Kautokeino og Áillohaš

Lásságámmi har fått lov å bruke Johan Klemet Kalstads artikkel på våre nettsider. Artikkelen ble trykket på samisk i bladet Sámis nr. 11, som kom ut i mai 2012. Den samiske versjonen har blitt oversatt til norsk. Forfatteren har også foretatt noen tilføyelser. Vi takker Kalstad for det. Artikkelen beskriver avdøde Áillohaš sin sentrale rolle i å få etablert påskefestivalen i Kautokeino. Kalstad kjenner denne historien godt ettersom han selv var med på å etablere festivalen. Áillohaš ønsket å utgi boka Eanni, eannážan under påskefestivalen 2001 for å gjøre ære på festivalen og for å markere at han, slik han selv sa det, hadde vært det samiske folkets dreng i 50 år.

Loga eanet...
19910302 Rolf Chr Ulrichsen  Aftenposten  NTB scanpix redigert stående

av Nils-Aslak Valkeapää (1984)

Ett sätt att lugna renar

Denne teksten er opprinnelig er foredrag Nils-Aslak Valkeapää holdt om joik og joikens utvikling. Foredraget blei senere oversatt til svensk, og trykket i magasinet café Existens nr. 24 (1984).

17. mars 2016 Les mer...
Luillaako

Yle Elävä Arkisto

Luillaako

Dette samiskspråklige programmet fra 1977 har tittelen «Luillaako». Her samtaler Nils-Aslak Valkeapää med den unge jenta Åsa om betydningen av joiken. En rekke samiske barn deltar med tradisjonell joik, det Valkeapää kaller ny-joik (akkompagnert av musikk), og sang. Programmet er tekstet til finsk.

27. august 2015 Les mer...
Konsertklipp_150x199

Filmklipp og konsertopptak

Det finnes flere filmklipp og konsertopptak der Nils-Aslak Valkeapää medvirker som er publisert på nett . Vi prøver å legge lenke til de fleste under "mediaklipp ", men vi har i tillegg plukket ut de klippene som spesielt viser noe av bredden i Nils-Aslak Valkeapää sitt musikervirke her.

Les mer...
Goase Dusse

Diskografi

Her finner du en samlet oversikt over Nils-Aslak Valkeapää sine plateutgivelser.

5. mars 2014 Les mer...