Oversettelser

Norsk:
Tittel: Jorda, min mor
Forlag: DAT
Utgivelsesår: 2006

Engelsk:
Tittel: The Earth, my Mother
Forlag: DAT
Utgivelsesår: 2017