Language Language Language Language

Ođđajagemánnu 2019

Santa Fe 12.11.1989...

2019-01 samisk.JPG