Language Language Language Language

Čakčamánnu 2018

Ivgobahta 31.12.1982...

2018-10 samisk.jpg