Språk Språk Språk Språk
DAT logo

DAT o.s.

DAT er et samisk bokforlag og musikkselskap som Nils-Aslak Valkeapää selv var med på å etablere.
28. september 2012 Les mer...
Riddu logo[1]

Riddu Riđđu Festivála

Stiftelsen Lásságámmi og Riddu Riđđu Festivála samarbeider om å fremme samisk og urfolks kunst og kultur, og gjensidig styrke hverandres virksomhet knyttet til dette.
Les mer...
Sametinget logo

Sametinget - Sámediggi

Sametinget er en av de fire stifterne bak Stiftelsen Lásságámmi, og yter et årlig tilskudd til drifta av stiftelsen.
Les mer...
Storfjord kommune logo

Storfjord kommune

Storfjord kommune er en av de fire stifterne bak Stiftelsen Lásságámmi, og yter et årlig tilskudd til drifta av stiftelsen.
Les mer...
TFK

Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune er en av de fire stifterne bak Stiftelsen Lásságámmi, og yter et årlig tilskudd til drifta av stiftelsen.

Les mer...
Universitetet logo[1]

Universitetet i Tromsø

Universitet i Tromsø er en av de fire stifterne bak Stiftelsen Lásságámmi.

Les mer...