Kunstseminar2009
F.v. Joar Nango, Hege Siri og Anders Sunna. © Anneli Brannfjell

Samisk samtidskunst bundet til, fri fra eller bærere av symboler?

Samisk samtidskunst bundet til, fri fra eller bærere av symboler? Det var temaet på det aller første kunstseminaret som blei arrangert i Lásságámmi. Hege Siri, Anders Sunna og Joar Nango er alle dyktige, unge kunstnere som har utmerket seg innen sin sjanger. De reflekterte over kunstens posisjon i det samiske samfunnet, i et godt besøkt seminar under ledelse av ordstyrer Marit Anne Hauan. Hun holdt i trådene og sørget for et kompakt seminar med svært dagsaktuelt tema: Er samisk samtidskunst en reduksjon til visuell reproduksjon av symboler knyttet til moderne uttrykk? Leter vi etter en klar definisjon, eller søker vi gjennom kunst et rom for egen samiskhet? Handler det om å definere identitet, eller er det er en evig og foranderlig diskusjon, der verdien ligger i å la dette være udefinert? Riddu Riđđu festivála og stiftelsen Lásságámmi har invitert kunstneriske utøvere og andre som representerer ulike uttrykk, til å aktivisere spenninger gjennom samtaler, minikonsert og historiefortelling rundt bålet.

Kristen tro i et samisk landskap

Tore Johnsen, prest og leder for Samisk kirkeråd, ga i 2007 ut ei bok med tittelen "Jordens barn, solens barn, vindens barn". Den har en oppbygning som likner en katekisme, og beveger seg i skjæringspunktet mellom kristen tro og samisk kultur, historie og samfunnsliv. Boka tar for seg Guds skjulte spor i naturen og knytter dette til urfolks livsforståelse. Under seminaret fortalte Tore Johnsen om boka og inviterte til samtale med publikum. Under dette seminaret var Lásságámmi fylt til absolutt trengsel, og det blei en følelsesladet og viktig samtale mellom innleder og seminardeltagerene.