Kunstregistering1_300x225
Fire av kunstverkene henger på Helsesenteret i Karasjok kommune. Verkene er lett tilgjengelig, og kan ses av alle som har behov for legetjenester i kommunen.
Kunstregistering3_300x225
Kautokeino kommune fikk en stor kunstsamling med malerier og fotografier av Áilloháš selv. Mange av disse verkene henger på rådhuset, slik som disse to som henger i resepsjonen.
Kunstregistering2_300x225
Enhetsleder for kultur og barnehager Britt Ørnebakk viste oss rundt på de ulike institusjonene der kunstverkene i Kautokeino henger. Innbyggere og besøkende i Kautokeino har mange muligheter til å få se Áilloháš sin billedkuinst.
Kunstregistering4_300x225

På helsesenteret henger mange av maleriene i Kautokeino kommunes kunstsamling. Her henger også en fotoserie bestående av 16 fotografier. Disse viser en side ved Áilloháš sitt kunstnervirke som ikke alle kjenner like godt til.

Stiftelsen Lásságámmi vil gjerne komme i kontakt med private som eier verker av Nils-Aslak Valkeapää. Målet er å få en så bred kunnskap om hans samlede produksjon som mulig, innbefattet de verkene han har gitt i gave til sine venner og bekjente. Eiere blir behandlet konfidensielt dersom det er et ønske. Vi ønsker også tips om offentlige utsmykninger som vi på nåværende tidspunkt kanskje enda ikke har kartlagt.

Ta kontakt med stiftelsens sekretær på e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no eller mobil 400 288 67.

Takk for hjelpa!