Åpen Dag 2011: Omvisning i Váimmus - husets hjerte
åpen dag 2010

Boligen er til vanlig utleid til kunstnere- og forskere, og fungerer som deres private hjem og arbeidssted i den perioden de er leietakere. Imidlertid er det stor interesse fra publikum, og denne ønsker stiftelsen så godt det lar seg gjøre å møte med blant annet en årlig Åpen Dag. Medlemmer av styret i Stiftelsen Lásságámmi vil da være tilstede for å guide de besøkende gjennom Lásságámmi.

Lásságámmi var Valkeapääs nye hjem og atelier. Med nærhet til naturen og fuglene, gjenspeiler det hans holdning til livet. Han bygde et hjem for Solen min far og Jorden, livets mor som er sentrale skikkelser i hans forfatterskap og kunst. I dette huset skulle også han selv, Eaidánas ealli, bo og det skulle være det sted som samlet og huset hans kunstneriske produksjon.

åpen dag 2010
Åpen Dag 2010.

I boligen er det mulig å se flere av Valkeapääs egne verker, husets hjerte - peisestua - med den spesielle Nordlys-inspirerte lyssettinga i taket, Valkeapääs inneholdsrike bibliotek og den flotte utsikten fra svaberget der boligen ligger. Åpen Dag vil blant annet bli kunngjort i media og på våre nettsider.