Lásságammi har som formål å spre kunnskap om multikunstner Nils-Aslak Valkeapääs virke og ånd. Riddu Riđđu jobber for og med samisk- og verdens urfolkskultur gjennom festivalen som arrangeres 14.-18. juli i Manndalen.

Festivalleder Ragnhild Dalheim Eriksen sier følgende om dette samarbeidet:
- Samarbeidsavtalen som er inngått med Lásságammi er viktig for festivalen, for Lássagámmi og ikke minst for den samiske kulturen. Nils-Aslak Valkeapääs var en av vår tids største samiske kunstnere og en pioner innen urfolksarbeid. Arbeidet med hans ettermæle er viktig for det samiske folket, og vi er stolte og glade over å være deres samarbeidspartner.

Sekretær for kunstnerboligen, Maria Figenschau, er også glad for denne langsiktige samarbeidsavtalen med festivalen og hun sier at Riddu Riđđu er en viktig støttespiller for deres formål om å spre kunnskap om Nils-Aslak Valkeapääs arbeid.
- Riddu Riððu festivalen er helt i tråd med Valkeapää og stiftelsens ønske om å oppmuntre og hjelpe andre samiske kunstnere, og stimulere til fortsatt kunstnerisk utvikling.

Samarbeidet vil bli synlig allerede denne sommeren hvor det er planlagt å bruke kunstnerboligen i tilknytning til et seminar.


Kontakt:
Festivalleder Ragnhild Dalheim Eriksen. Tlf. 951 42 472
Sekretær, Stiftelsen Lásságammi: Maria Figenschau. Tlf 77 21 29 65


OM RIDDU
Internasjonal urfolksfestival som arrangers 14.-18 juli I Manndalen, Kåfjord/Gáivuotna kommune. Festivalen har et bredt program innen musikk, scenekunst, urfilm, kunstutstillinger, barnefestivalm ungdomsleir, kurs og seminarer. Festivalen startet I 1991 for å fremme sjøsamisk kultur, og har siden den tid vært en viktig kulturbærer for samisk kultur. Festivalen fikk knutepunktstatus i 2009. Info og billettkjøp:
www.riddu.no

OM LÁSSÁGAMMI:
Lásságámmi er også navnet på stiftelsen som forvalter rettighetene til Nils-Aslak Valkeapääs åndsverk. Stiftelsen ble etablert i 2004 og eies av Sametinget i Norge, Storfjord kommune, Troms fylkeskommune og Universitetet i Tromsø. I formålsparagrafen til stiftelsen står det at den vil forvalte arven etter Nils-Aslak Valkeapää etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser. Info:
www.lassagammi.no