roll ups oversikt full
Oversikt over utstillinga.

De seks roll-upsene finnes i to språkversjoner – norsk og samisk – og tar for seg følgende tema:

  1. Poeten
  2. Billedkunstneren
  3. Musikeren og joikekomponisten
  4. Urfolksfilosofen
  5. Organisasjonsmennesket, forleggeren og inspiratoren

Språkversjonene leveres samlet.

Utstillinga er tilpasset for bruk i de fleste lokaler, ettersom den ikke krever veggplass og enkelt lar seg sette opp på et forholdsvis lite areal. Den er også enkelt å flytte internt og transportere mellom utstillingsstedene. Utlånstid avtales i det enkelte tilfellet.

Lån av utstillinga er gratis. Frakt dekkes av utstillingsstedet.

Er du interessert i å bestille denne utstillinga kan du ta kontakt med maria.figenschau@storfjord.kommune.no.