Det sier vokalartist Berit Alette Mienna som nå flytter inn i kunstner- og forskerboligen Lásságámmi i Skibotn for å arbeide med joik og å hente inspirasjon til CDen hun arbeider med.

Berit Alette er vokst opp i en joikeglad familie, hvor salmesangen også var en del av musikkvugga. Hennes musikkglede har ført henne på nybrottsarbeid i skolen og nå i kirkelig sammenheng. Hun begynte å undervise i joik, da det fortsatt var forbud mot joik i den største samiske kommunen, Kautokeino. Joik i skolen gledet og provoserte og det skapte mange følelsesladete debatter i skolen og i samfunnet forøvrig.

Nå er hun altså i ferd med å bryte nye grenser og bygge bro mellom andre kulturlandskap. Hun gjør et forsøk på å forsone joikens naturkraft med det kristne element, med menneskets frihet og kjærlighet. Dette ved å gjøre seg mer kjent med det sakrale i joiken, å være åpen for ny inspirasjon og å utøve joik i kirkerommet.

- Jeg ønsker at oppholdet i Lásságammi gir meg ro og inspirasjon til videre kreativt arbeid med joik og salmesang, avslutter hun.

Berit Alette Mienna skal benytte Lásságámmi i perioden 11. – 24. oktober 2010. Hun komer tilbake igjen i 2011. Mer informasjon om beboerne, boligen Lásságámmi og stiftelsen som står bak er å finne på nettsidene www.lassagammi.no.Kontaktpersoner:
styreleder Anne Dalheim tlf. 913 24 326
sekretær Maria Figenschau tlf. 77 21 28 00 el. 77 21 29 65 (direkte) el. 400 288 67 (mobil)