Svante Henryson
Svante Henryson

Han har bodd i Lásságámmi flere perioder i løpet av 2011 og 2012, og har blant annet hentet inspirasjon til den fantastiske åpningskonserten under årets Riddu Riððu-festival i boligen. Konserten har fått navnet "Vidderna inom mig" etter Nils-Aslak Valkeapää sin bok med samme tittel

Svante Henryson er LiNN-artist (Landsdelsmusikerne i Nord-Norge) det neste året. Når han ikke har vært i Lásságámmi har han for det meste bodd og jobbet i Kåfjord. Han ble plukket ut blant 40 internasjonale artister og er en høyt profilert og bredbent musiker. Han har en lang karriere som sidemann til de absolutt beste musikerne i verden. Han er opprinnelig fra Norrland og har samiske røtter i sin slekt.

Svante er en inkluderende og imøtekommende person som er oppriktig interessert i sine omgivelser og er perfekt for rollen som LiNN-artist.

- Dette er en fantastisk mulighet for meg til å utvikle min karriere og samtidig komme i kontakt med mine røtter med utgangspunkt i musikk fra samisk kultur, sa han før han kom til området i 2011. Da så han fram til å møte de dyktige musikerne i bandfloraen i Kåfjord, få mulighet til å samarbeide med Riddu Riððu og ikke minst rocke med det fantasktiske generasjonskoret Buolvvat med medlemmer fra 5 - 82 år.

Det er landsdelsmusikerne som går nye veier for å sikre at store opplevelser kommer til små steder i landsdelen. Dette er et unikt prosjekt som vil bli videreført de neste årene. Landsdelen har alltid vært i front på å finne løsninger på tvers av regioner og er nyskapende i sin bruk av virkemidler.

Hvis du ønsker kontakt med Svante Henryson eller noen fra musikklivet i Kåfjord er Stian Saur fra kommunikasjonsavdelingen i Troms  fylkeskommune behjelpelig med dette. Han kan nåes på tlf 777 88028 el. 916 75465

Mer info: myspace.com/svantehenryson

LiNN
LiNN

Om Landsdelsmusikerne og LiNN Artist

Landsdelsmusikerne er et samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, finansiert i samarbeid med kulturdepartementet. LiNN Artist er en nyskapning der norske eller internasjonale artister innen rytmisk musikk gis mulighet til å utvikle seg ved å knytte seg til et lokalsamfunn i nord for ett år. Ved denne unike satsningen vil små steder bli tilført unik kompetanse for en periode � � som vil gi varige ringvirkninger. Arbeidsstipendet tildeles årlig fra 2010. LiNN er forkortelsen for Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, og en stor del av musikklivet i Nord-Norge har på en eller annen måte vært involvert i LiNN. For LiNN er ikke bare musikere � � LiNN er også kompetanse, produsenter, inspirasjon og primus motor for at vi i Nord-Norge i dag trygt kan si at vi har et levende musikkliv. Nå er det ikke nødvendigvis så mange som kjenner til LiNN. LiNN er paraplyorganisasjonen til Musikk i Nordland, Kultur i Troms, Musikk i Finnmark og Nordnorsk Jazzsenter.