Sara Margrethe Oskal
Sara Margrethe Oskal

Sara Margrethe Oskal er stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, fakultet for scenekunst. Hennes prosjekt heter Samisk gjøglertradisjon og sceniske uttrykksformer.

- I dette arbeidet utforsker jeg som skuespiller gjøglertradisjon innenfor det samiske samfunnet og overfører deler av det til scenisk bruk, sier Oskal selv om prosjektet. 

Arbeidet har resultert i ei forestilling som hadde premiere under årets Riddu Riđđu-festival i Manndalen, Kåfjord.

Oskal er kjent som skuespiller fra Beaivvaš Sámi Teahter, der hun har vært med i flere forestillinger. Hun er i tillegg forfatter av diktsamlinga váimmu vuohttume - å vogge eit hjarte til ro som kom ut i 2006, og har oversatt flere manus til nordsamisk.

Oskal skal benytte sitt opphold i Lásságámmi til å skrive avsluttende refleksjoner på sin avhandling.

- Miljøet i Lassagammi kan bidra til nye og friske tanker omkring refleksjonsdelen på min avhandling, avslutter hun.

Sara Margrethe Oskal har en egen hjemmeside: smrax.com