Bilde Rawdna Carita Eira
Foto: Nils Martin Kristensen

Rawdna Carita Eira (Jusse-Niilas-Mihkkala-Mareha-Rawdna) (f. 6. oktober 1970) er oppvokst ved Brønnøysund på Helgelandskysten, men er nå bosatt i Guovdageaidnu. Hun er mor til 3 barn; Aile Maria, Save Marie og Isak Anta Mihkkal.

Eira kommer fra en reindriftsfamilie og har arbeidet i reindrifta på Helgelandskysten frem til hun flyttet til Guovdageaidnu i 2002. Hun er utdannet adjunkt med fordypning i joik og fortelling/musikk. I 2005 dannet hun friteatergruppa Guovssu Teahter sammen med Anne Wuolab og Aura Mari Kylikki Nordberg. I 2008/2009 er Eira student ved Forfatterstudiet på Universitetet i Tromsø, og veksler mellom å jobbe som forfatter og med musikk eller teater.
 
 
PRODUKSJON
 
Elle muitalus: 
- monolog om Elen Skum - manusforfatter, produsent og skuespiller 2005
Elen: 
- filmmusikk til filmen Kautokeino-opprøret - tekstforfatter for Mari Boine 2008
Silbasuonjar:
- tekst/musikk/sang sammen med Marit Nilut - Sami Grand Prix 2005
Majen:
- radiofortelling i 19 deler produsert av Guovdageainnu Lagasradio - forfatter/skuespiller 2005 -2008
Ravkkas:
- musikkprosjekt i samarbeid med bl.a Per William Hermansen, Roger Ludvigsen, Isak Mathis Hætta og Nils Martin Kristensen siden 2006.