kristine nystad stor
Kristine Nystad. Foto: Privat.
Kristine Nystad er ansatt ved Samisk høgskole og er PhD student ved Universitetet i Oslo, Medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, avdeling for allmenn og samfunnsmedisin. Hennes prosjekt heter ”Pathways to Adulthood” - I dette arbeidet forsker jeg på ungdom i Kautokeino i samarbeid med et internasjonalt forskerteam som utfører lignende forskning i det sirkumpolare nord i Alaska (Kotzebue, Alakanuk) Canada (Igloolik) og i Sibir (Topolinoye), sier Nystad selv om prosjektet. Prosjektet tar sikte på samle, systematisere og analysere hvilke strategier ungdom i overgang til voksenlivet i et samfunn i rask endring. Dette innebærer å analysere utfordringer ungdom møter og hvilke ressurser som tas i bruk hos den enkelte, i familien og lokalsamfunn for å sikre en vellykket overgang for ungdom til voksenlivet. Oppholdet i Lásságámmi skal gi inspirasjon til å jobbe med artikkel om språk og resilience, en sammenligning av ungdom, språk og resilience i Sápmi (Kautokeino) og i Canada (Igloolik). I tillegg vil hun jobbe videre med artikkel om Johan Turi som ung og ungdom i dag, en historisk sammenlingning av endringer og kontinuitet over 150 år hva angår unge i Kautokeino. Kristine Nystad har tidligere jobbet i Samisk utdanningsråd og i Sametinget, før hun begynte som lektor ved Samisk høgskole i 2002. I perioden 2003-2007 var hun prorektor. I den perioden og tidligere har Nystad jobbet for å fremme samarbeid mellom urfolk innen utdanning og forskning.