Kirsti BeckerJag föddes i Jyväskylä, men växte upp ända till skolåldern i skogen i mitten av de stora sjöarna i mellersta Finland. Senare bott och studerat i Jyväskylä, Helsinki, Tampere. Av min mammas sida stammar jag från bär, av pappas sida är min härkomst mera komplicerad.

Jag tog universitetsstudier i litteratur, finska, etnografi, folklore mm. och hade teater som hobby: skådesspelning, regissering och skrivning. Började arbeta för YLE , blev kandidat i de humanistiska  vetenskaper. På TV barnprogramm och dokumentärer, men  huvudsakligen på radio: journalism med kultur, dokumentärer, vetenskap som fortsätter.

Ursprungsfolk och kulturer, men  speciellt naturligtvis samisk kultur och mänskor som mycket viktigt område. Samarbete med samiska kolleger, forskare och konstnär.
 Ljudverk bl a av Dalvadis-teaters skådesspel och skådesspelare (samiskt manus  Nils-Aslak Valkeapää, regi Åsa Simma)
 Ljudverk på finska baserad på Nils-Aslak Valkeapääs epos Beaivi, Áhčážan
 Ljudverk Käärme ja sisilisko om hällemålningar i Finland
 Ljudverk Pikkumammutti om hällebilder i grottor i Spanien och  Frankrike.
 Ljudverk till installation av Mai-Lis Skaltje.

Med dokumentärer representant för YLE i Prix Italia och Prix Futura.

Hållit kurser i manus och förverkligande av radiodokumentärer m.fl. vid  Jyväskylä och Tammerfors universiteter och Saamelaisalueen koulutuskeskus i Inari.

Kirsti Becker skal bruke sitt opphold i boligen til blant annet å samle, arrangere og skriftliggjøre kommentarer til lydopptak med Nils-Aslak Valkeapää. Disse opptakene er spilt inn over flere år, og er fra bl.a. Pättikkä i Finland, Torshàvn på Færøyene og Skibotn, Harstad, Lillehammer og Oslo. Bare et fåtall av disse innspillningene har tidligere blitt publisert.
- I systematisert form vil dette stoffet også kunne komme til nytte for forskningen rundt Àilu og hans kunst, skriver Kirsti Becker i sin søknad om opphold.
 

Bildet viser Kirsti Becker på jobb.
Foto: Privat