Hanna Kanto
Hanna Kanto. Foto: Privat.
Hanna Kanto (27) er billedkunstner og billedkunstlærer fra Tornio i Finland. Hun har sin bakgrunn fra Liminka kunstskole og Lapplands universitet, der hun studerte kunstpedagogikk, og blei uteksaminert med en magistergrad i kunst høsten 2007. Etter å ha undervist i kunstfag ved folkehøgskolen i Ranua fordypet hun seg i sitt eget kunstneriske arbeid fra høsten 2008. Hun har bodd og arbeidet i Muonio og Enontekiö og hatt stipend fra Finlands kunstnerfond. Hanna Kanto har hatt flere utstillinger i Finland og i utlandet, både alene og sammen med andre. Hun planlegger flere utstillinger i tida framover. - Jeg har levd og jobbet med kunst i Norden, i Lappland og sammen med norske reineiere siden 2007, forteller Hanna. En del av arbeidsprosessen er deltaking i reinskilling, vintermating av rein, samisk håndarbeid og turistarbeid. - Jeg forsøker å gjenspeile dette livet og denne erfaringen i mitt liv med kunst, fortsetter hun Gjennom å delta i alle disse arbeidsprosessene samler Hanna Kanto inn materiale i form av foto, video, skisser og ideproduksjoner. - De største arbeidene virkeliggjør jeg på dette bakgrunnsmaterialet i arbeidsrommet. Kunstneren har sett Lásságámmi flere ganger når hun har vært i Skibotn, og finner bygget spesielt interessant og inspirerende. Hun kjenner også Nils-Aslak Valkeapää sin livshistorie og produksjon, og verdsetter hans arbeider høyt. - Å få muligheten til å føle Valkeapääs livsspor en stund samt arbeide der han levde vil bety veldig mye for meg og støtte meg i videreutvikling av mitt kunstnerliv, avslutter hun. Fra Lásságámmi reiser Hanna Kanto til Berlin, hvor hun skal oppholde seg i en kunstnerresidens eid av Lapplands kunstnerstyre.