Kari Sallamaa har sitt daglige virke som dosent ved universitetet i Oulu. Han jobber for tiden med ei avhandling om det samiske epos, som etter hans oppfatning er forsøkt skrevet to ganger. Oppholdet i Lásságámmi vil Sallamaa benytte til å studere dette temaet nærmere, med utgangspunkt i Anders Fjellners lange episke dikt ”Solens sønner” (1840-tallet) og Nils-Aslak Valkeapääs bok ”Solen min far” (1991).

Kari Sallamaa har hatt personlig kjennskap til Valkeapää siden 60-tallet. Særlig gjennom interessen for samisk litteratur og kultur hadde de to i perioder nær kontakt.

Sallamaa skal benytte Lásságámmi fram til 7. juni. Mer informasjon om beboerne, boligen Lásságámmi og stiftelsen som står bak er å finne på nettsidene www.lassagammi.no.Kontaktpersoner:
styreleder Anne Dalheim tlf. 913 24 326
Sekretær Maria Figenschau tlf. 77 21 28 00 el. 77 21 29 65 (direkte) el. 400 288 67 (mobil)