Esa KotilainenEsa Kotilainen (f. 1946) fra Finland var Nils-Aslak Valkeapääs – Àillohaš – musikalske samarbeidspartner gjennom mange år, helt fra tidlig på syttitallet. Nå skal han bo i Lásságámmi for en periode, huset han for første gang besøkte da det blei offisielt åpnet 28. august i fjor.

Goahtleaš, som Àillohaš kalte ham, er en kjent musiker i Finland – anerkjent for sitt banebrytende arbeid innenfor moderne musikk. For det samiske publikum er han likevel kanskje aller best kjent for sitt samarbeid med Valkeapää, som startet med utgivelsen av "Sami eatnan duottariid" i 1973. På denne platen medvirket også musikeren Seppo Pakunainen. De som husker åpningsseremonien fra OL på Lillehammer i 1994 har også hørt musikk skapt i samarbeid mellom Kotilainen og Valkeapää.

Kotilainen kommer direkte fra turné med Beaiváaš Sámi Teáhter, som i mai og juni har vært på turné med forestillinga ”Ridn`oaivi ja nieguid oaidni (Den rimhårede og drømmeseeren)”. Teaterstykket er skrevet av Nils-Aslak Valkeapää, og viser nye sider ved multikunstneren. (Se egen omtale.) Musikken som benyttes i stykket er blant annet hentet fra de mange samarbeidsprosjektene mellom de to kunstnerne.

Esa Kotilainen skal benytte Lásságámmi i perioden 5. – 19. juni 2008.

Foto: Beaivvás Sámi Teáhter